KB-soft s.r.o.  

Vývoj programov pre správu bytov a tepelné hospodárstvo.

O nás

Sme iniciátorom vzniku skupiny KB-GROUP a jej zakladajúcim členom. Sme spoločnosť ktorá na trhy SR a ČR uviedla prvý masovejšie nasadzovaný software na správu bytov a vyše 30 rokov je na špičke v odbore. 

Náš prvý program na správu bytov vznikol ešte v roku 1987. Začiatkom roku 1990 sme, ako fyzická osoba, začali predávať program bytovým podnikom, ktoré v tom období vlastnili prvé počítače. Od tej doby sme na trhu a software neustále inovujeme. Nevieme o programe, na správu bytov s dlhšou históriou.

Sme spoločnosť, ktorá vždy dokázala prísť s koncepciou, ktorá o niekoľko rokov predbehla konkurenciu.

Sme spoločnosť, ktorá si bez väčšej reklamy udržala dlhé roky stále portfólio zákazníkov (zaniknuté spoločnosti boli vždy spontánne nahradené novými, nové znovu prechádzali na náš software).

Sme spoločnosť, ktorá už druhé desaťročie realizuje servis a konzultácie výhradne prostredníctvom vzdialenej správy.

Naše produkty

1.

Byty

Správa bytov

Informačný systém FiLiP®-byty pre správcovské spoločnosti.

2.

Teplo

Tepelné hospodárstvo

Informačný systém FiLiP®-teplo pre výrobcov tepla.

Program FiLiP®PRVN pre rozúčtovateľov tepla.

3

Iné

Unikátne programy

CLUSTEX a BioAnalyst - programy na diferenciálnu diagnostiku ochorení na základe analýzy biochemických vyšetrení krvného séra.

BLESK - program na tvorbu rozvrhu hodín - jeden z prvých programov na trhu na automatickú tvorbu rozvrhu hodín pre školy

Správa bytov

Stručne o programoch

Tvorbe programov na správu bytov sa venujeme od roku 1987. Momentálne najviac zákazníkov používa informačný systém FiLiP®, v súčasnosti sú prevádzkované 4 rôzne vývojové verzie programu.

Program FiLiP

Komplexný balík programov na správu bytov. Vychádza z praktických požiadaviek pracovníkov správy bytov, nie je nadstavbou účtovníctva. Účtovníctvo je jedným z foriem výstupov.

Pohľad na obrazovku programu FiLiP.

Mesačný zálohový predpis.

Konto vlastníka po jednotlivých rokoch.

Elektronické nástenky

Vybudovali sme systém elektronických násteniek bytových domov.

Pohľad na obrazovku programu FiLiP.

Mesačný zálohový predpis.

Konto vlastníka po jednotlivých rokoch.

Koncepcia eFiLiP

V súčasnosti pracujeme na implementácii programu FiLiP do prostredia webu.  Projekt je testovaný u vybraných partnerov KB-group.

Komunikácia eFiLiP

Náčrt dátových komunikačných tokov programu.

Teplo

Programy pre výrobcov tepla

V minulých dvadsiatich rokoch sme boli dodávateľmi programov pre mestské teplárenské spoločnosti, bytové podniky s výrobou tepla i veľkých energetických spoločností (KA-contracting, neskôr RWE).  Našu spoločnosť z trhu vytlačili silnejší hráči. V súčasnosti je nasadených iba niekoľko posledných aplikácií v mestských teplárenských spoločnostiach. Do budúcnosti sa tomuto segmentu nebudeme venovať vôbec.             

Fakturácia tepla  teplárenskou spoločnosťou.

Vyúčtovanie tepla podľa PRVN.

Odpočty kalorimetrov v tepelnej sústave.

Vyúčtovanie tepla

Dlhodobo sa venujeme programom na rozúčtovanie tepla podľa pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov. Vyúčtovanie robíme pre desiatky domov v rámci skupiny KB-group, i pre externých zákazníkov.          

Iné

Programy pre diferenciálnu diagnostiku

V minulosti sme boli partnermi pri vývoji niektorých programov pre medicínsku diagnostiku (Clustex, Bioanalyst). Pretože výsledné produkty sú viazané zmluvami a dohodami s tretími stranami, samostatne vo vývoji týchto programov predbežne nepokračujeme a nie sme oprávnení nimi ani disponovať. Sú iba ukážkou aktivít, ktorým sa venujeme.        

Zhluky dát pri diferenciálnej diagnostike.

Pohľad do diagnostického programu.

Diferenciálna diagnostika pacienta.

Programy na rozvrh hodín "Blesk"

Na prelome tisícročia sme vyvinuli na svoju dobu unikátny a veľmi úspešný program  na tvorbu rozvrhu hodín, ktorý sme predali stovkám škôl na úzeemí SR a ČR. V súčasnosti sa už tejto problematike nevenujeme.      

Kontakty

Sídlime na tejto adrese

Pošli nám správu

© Copyright 2023 KB-soft | All Rights Reserved