Dodávame programy pre správcovské organizácie spravujúce predané i nepredané byty a nebytové priestory
(program KB- FiLiP správa bytov.)
V rámci servisnej podpory správcom poskytujeme (v prípade záujmu správcu)
- poradenskú a konzultačnú činnosť
- ročné vyúčtovanie  "na kľúč" (správca poskytne potrebné údaje, vyúčtovanie urobíme a vytlačíme ako subdodávku)
- vedenie účtovníctva bytových domov ("čiastočná resp. ekonomická správa" - komunikáciu s vlastníkmi zabezpečuje správca, ekonomiku realizujeme ako subdodávku správcovskej činnosti)
- V priebehu posledných dvoch desaťročí získala naša spoločnosť obrovské skúsenosti a znalosti zo širokého spektra oborov. Vlastníme zaujímavé programovacie prostredie, ktoré nám umožnilo udržať si počas dvoch desaťročí absolútnu nezávislosť na dodávateľoch software.
- Vďaka týmto skúsenostiam sme riešili množstvo individuálnych úloh, ktoré nám poskytli ďalšie znalosti a skúsenosti.
- Vyhli sme sa kritickým momentom, ktoré dokázali zlikvidovať desiatky veľkých spoločností pohybujúce sa
v rovnakých segmentoch trhu, ako naša spoločnosť.
- Nie sme závislí na veľkých dodávateľoch prostredí, ktorých pád by spôsobil i náš pád. Predchádzajúce roky ukázali, že naša stratégia bola veľmi úspešná.
- Vďaka nášmu know-how sme schopní realizovať unikátne riešenia, u ktorých by si implementácia konkurenčných produktov  vyžiadala rádovo vyššie náklady.
KB - soft s.r.o.
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Copyright © 1996 - 2014  KB-soft s.r.o.
SLUŽBY
PROGRAMY NA ZÁKAZKU
PROGRAMY