Fakturácia
• vystavovanie faktúr nebytovým priestorom, odberateľom tepla, vystavovanie obecných faktúr
Pasportizácia
• pasportizácia domov, bytov a nebytových priestorov
• sledovanie nákladov za opravy, oprávnenosť opráv

Odpočty
• odpočty vodomerov, meračov tepla, elektromerov
• pokročilé možnosti kontroly správnosti odpočtov

Ekonomika a účtovníctvo
• sledovanie obratov na účtoch, jednoduché i podvojné účtovníctvo
• sledovanie stavu fondu údržby a opráv, sledovanie prevádzkového fondu
• je použitý „bezuzávierkový“ systém (vykonaná zmena sa okamžite prejaví všade)
Možnosti programu
• komplexné riešenie pre správcovské spoločnosti, bytové podniky, mestá a obce, bytové družstvá
• centrálny databázový sklad
• jednoduchá obsluha, vysoká spoľahlivosť, vynikajúci pomer CENA/VÝKON
• vzdialená správa a servis v cene
Predpis nájomného
• súbor programov na správu bytov a nebytových priestorov, ktorý zahŕňa predpis zálohových platieb, sledovanie úhrad, sledovanie dlžníkov, penalizáciu a upomienky,
výstupy na SIPO a do bánk, ročné vyúčtovanie.
Náklady
• sledovanie došlých faktúr, rôzne metódy komplikovaných rozpočtov nákladov na domy
• ekonomické prehľady, tok finančných prostriedkov, plánovanie výdajov
Pokladňa
• univerzálny modul pokladne
Copyright © 1996 - 2014  KB-soft s.r.o.
KB - byty s.r.o.
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Stručný popis modulov programu FiLiP-BYTY
Užívacie práva - nevýhradná licencia
Orientačná cena v *
Informačný systém FiLiP-byty 

- zálohový predpis
- sledovanie úhrad, dlžníci, právne oddelenie
- sledovanie nákladov
- evidencia a fakturácia prenájmu priestorov
- fond údržby a opráv
- spracovanie odpočtov vodomerov
- ročné vyúčtovanie
- automatizované stanovenie záloh
- pasportizácia
- modul účtovníctva
0,30-0,50 / byt a mesiac


Je možné dohodnúť i klasický
model úhrad-jednorazová
úhrada pri dodaní programu
a 15% poplatok za upgrade
v ďalších rokoch.Cenník dodáme na vyžiadanie.
Programátorská hodina pri implementácii programov
Cena vzdialenej správy (cena za mesiac a počítač)
V cene
V cene
Cestovné náklady - fakturované iba v prípade, ak si cestu   
  vyžiada zákazník, a problém sa dal riešiť vzdialenou správou
0,25 /km
* Pri počte bytov prevyšujúcom 1.000 bytov sú poskytované množstevné zľavy.