O spoločnosti KB byty s.r.o. 
KB-byty s.r.o.
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
IČO: 45 623 988
IČ DPH: sme plátca DPH
OR OS Trenčín., oddiel: Sro, Vložka č. 26553/R

KTO SME?

- sme členom skupiny KB GROUP, ktorá na trhy SR a ČR uviedla prvý masovejšie nasadzovaný software na správu bytov a 20 rokov je na špičke v odbore
- sme spoločnosť, ktorá vždy dokázala prísť s koncepciou, ktorá o niekoľko rokov predbehla konkurenciu
- sme spoločnosť, ktorá si bez väčšej reklamy udržala dlhé roky stále portfólio zákazníkov (zaniknuté spoločnosti boli vždy spontánne nahradené novými)
- sme spoločnosť, ktorá už niekoľko rokov realizuje servis a konzultácie výhradne prostredníctvom vzdialenej správy
- sme spoločnosť, ktorá už niekoľko rokov poskytuje upgrade informačného systému priebežne metódou automatickej aktualizácie z internetu a prakticky sme odbúrali servisné návštevy u zákazníka.

ČO ROBÍME INAK AKO KONKURENCIA?

- základom nášho snaženia je, aby celková cena našej služby bola pre zákazníka čo najnižšia
- snažíme sa, aby software fungoval bez našich zbytočných zásahov, to znamená aby bol v čo najväčšej miere bezúdržbový
- snažíme sa o čo najnižší počet režijných pracovníkov v našej spoločnosti (nemôžeme síce argumentovať že "podstatnú časť našich príjmov tvorí poskytovanie služieb zákazníkom", ale zákazníka to nestojí peniaze)
- už pred desiatimi rokmi sme zaviedli paušálny systém úhrad za používanie softwaru, kde sú zahrnuté všetky služby (hot-line, servis, upgrady, vzdialená správa, poradenstvo)
- nestane sa Vám, že si kúpite program a potom - iba mimochodom - zistíte, že dodávateľ si za "služby" vyfakturuje  ročne i 10 krát vyššiu cenu, ako je obstarávacia cena programu
- dodávateľa systém úhrad stimuluje k tomu, aby software fungoval - cesty k zákazníkovi sú réžiou dodávateľa, tie nehradí zákazník (analógia s čínskou medicínou - lekárovi platím za to, že som zdravý, nie za počet návštev)
- Vy vopred viete, aká je jednotková cena za software za byt a mesiac (viete, že koncoročná bilancia neskončí tak, že všetky Vaše príjmy odčerpá dodávateľ software, "lebo sme fakturovali školenia, formuláre, konzultácie nechápajúcej obsluhy ktorá potrebuje platené poradenstvo....")
- máme veľké skúsenosti s najrôznejšími štruktúrami bytového fondu a tepelných zdrojov (dve  desaťročia práce v desiatkach miest SR a ČR), preto náš software už dlhé roky zahŕňa riešenia, ktoré konkurenčné produkty ešte iba objavujú.
KB - byty s.r.o.
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Copyright © 1996 - 2014  KB-soft s.r.o.