Copyright © 1996 - 2014  KB-soft s.r.o.
Vzory zmlúv a tlačivá
KB-byty Čadca s.r.o.
Palárikova 84/24, 022 01 Čadca
Názov zmluvy, tlačivá

Vzorový dokument, tlačivo
Domový poriadok
Domový dôverník
Zástupca domového doverníka
Prevádzka výťahu
Žiadanka na výmenu vodomeru
Žiadanka na opravu
Názov zmluvy, tlačivá

Vzorový dokument, tlačivo
Zmluva o výkone správy
Mandátna zmluva